טירת כרמל

אביטן אברהם

י"ג בטבת תש"ט (14.1.1949)

טוראי אביטן אברהם הי"ד

בן מאיר וסעדה
בן 26 בנופלו
י"ג בטבת תש"ט (14.1.1949)