טירת כרמל

בן חורין יעקב

כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967)

טוראי בן חורין יעקב הי"ד

בן יצחק ושדרה
בן 45 בנופלו
כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967)