טירת כרמל

טלבי יוסף

בן בוקה ויצחק

טוראי טלבי יוסף הי"ד

בן בוקה ויצחק
בן 29 בנופלו
בן בוקה ויצחק