טירת כרמל

בנימין אליהו

י"ט בתמוז תשל"ו (17.7.1976)

רב"ט בנימין אליהו הי"ד

בן אברהם ושמחה
בן 20 בנופלו
י"ט בתמוז תשל"ו (17.7.1976)