טירת כרמל

יצחק חכים

ז' בתשרי תש"ס (16.9.1999)

רס"מ יצחק חכים הי"ד

בן פאני ומרדכי
בן 49 בנופלו
ז' בתשרי תש"ס (16.9.1999)